Navigácia

2% daneVážení rodičia, vážení priatelia našej školy,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Rodičovské združenie pri našej  Základnej škole s materskou školou je v zozname   oprávnených 

 prijímateľov  podielu  zaplatenej    dane  z     príjmov fyzických

 a právnických osôb za rok 2018.

Tlačivo    si    môžete aj  stiahnuť  tu:
Vyhlasenie_poukazanie_podielu_zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby
 

Takto     získané    finančné   prostriedky  používame  v súlade 

    s    cieľmi     združenia   a    ich      využitie zverejňujeme 

    v Obchodnom vestníku.

    Všetky   prostriedky   využívame  na    modernizáciu prostredia  

     a nákup  učebných pomôcok.

    Budeme radi, ak sa rozhodnete venovať 2 % z Vašich daní na

    rozvoj    našej ZŠ s MŠ.

 

                                             Ďakujeme.

                   

 

 Mgr. Ján Šamaj                           Peter Junas

  riaditeľ školy                        predseda RZ pri ZŠ s MŠ

 

 

 

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Martin, 036 01, Ulica Gorkého 33, 03601 Martin
  Právna forma:
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/379
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Martin, 036 01, Ulica Gorkého 33, 03601 Martin
  Právna forma:
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/379
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Martin, 036 01, Ulica Gorkého 33, 03601 Martin
  Právna forma:
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/379
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Podhájska 10A, 036 01 Martin
 • +421 x 043 4230016

Fotogaléria