Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Podhájska 10A, 036 01 Martin
 • +421 x 043 4230016

                                                              

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin a dovoleniek. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Naši žiaci

a zamestnanci načerpali nové sily a s nimi vykročili  do úloh, ktoré školský rok prinesie. 

Bude to  jubilejný - 60. školský rok v histórii našej školy.  Ale už dnes vieme, že bude  iný  a výnimočný. 59 rokov sme boli  Základná  škola na Ulici Gorkého  - proste Gorkáči .Všetci nás tak poznali, tak nám hovorili. 

Cez prázdniny  na viacerých školách  urobilo Ministerstvo školstva  a mesto Martin   zmenu adresy  školy.  Odteraz  budeme  ZŠ s MŠ PODHÁJSKA 10A –  teda PODHÁJČANIA. Logo školy ostáva – tučniak s knihou v jednej ruke, s hokejkou a prilbou v druhej ruke. Toto bude vždy pripomínať a symbolizovať našu  drahú Gorkáčku – múdrosť, šport a jej víziu :

Zdravý telesný a duševný vývin múdrych a šťastných detí.

Za to, že naša bývalá Gorkáčka mala v meste i v jeho okolí dobré meno, chcem poďakovať všetkým bývalým  i súčasným  zamestnancom školy Gorkého. Ďakujem za prácu svojim predchodcom vo vedení školy – pánom   Markovi, Nikschovi, Adamcovi , pani Kontšekovej a kolegom, učiteľom, zamestnancom, ktorí stáli pri zrode ZŠ Gorkého, pri prvých krokoch  života a pri jej napredovaní. Nebola to vždy ľahká a jednoduchá cesta. Vďaka a spomienky patria aj tým, ktorí  pracovali v Gorkého  škole a už nie sú medzi nami. Ďakujem všetkým rodičom, ktorí nás v úsilí  o rozvoj Gorkého školy vždy podporovali. Moje poďakovanie patrí aj zriaďovateľovi školy – Mestu Martin. 

Začíname novú etapu Podhájskej školy. Našou víziou do ďalších rokov je v súlade so Štátnym  vzdelávací programom zavádzať zmeny v súvislosti s profiláciou školy, najmä so zameraním  na šport, jazykové  a informačno - komunikačné kompetencie  žiakov, posilňovať úlohy a motiváciu učiteľov, skvalitňovať spoluprácu s rodičmi, školami, športovými klubmi a verejnosťou. Verím, že nový školský rok 2018/2019  bude  plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali školu hrou a tešili sa zo spoločenských a športových  podujatí.

Milí  naši žiaci, prajem Vám, aby ste v našej  Podhájskej škole vždy našli človeka, ktorí Vás podporí, pomôže, vysvetlí Vám, čo nepochopíte a podá pomocnú ruku . Želám si, aby naša škola bola úspešnou výchovno – vzdelávacou  inštitúciou, ale zároveň aby mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. 

                                                                                              

 

                                                                                                                     Mgr. Ján Šamaj

                                                                                                         riaditeľ ZŠ s MŠ,  Podhájska 10/A

 

                                           

 

 

 

 

                                              

 

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
   Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

  Fotogaléria