Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Podhájska 10A, 036 01 Martin
 • +421 x 043 4230016

              

OZNAM !

 

Riaditeľ školy udeľuje žiakom 2., 3., 4.ročníka riaditeľské voľno  na deň 25.10.2018 z dôvodu Testovania prvákov k identifikácii športového talentu.

 

Žiaci budú automaticky odhlásení zo stravy v ŠJ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TESTOVANIE PRVÁKOV K IDENTIFIKÁCII ŠPORTOVÉHO TALENTU

Termín testovania: 25.10.2018 /8.00 – 12.30 hod./

Spracovanie údajov: 25.10.-26.10.2018

Zodpovední pedagógovia za priebeh testovania: Mgr. Jaroslava Krížová

                                                                                         Mgr. Jana Blahová

Zodpovední pedagógovia za elektronické spracovanie údajov: Mgr. Jana Blahová                   

                                                                                                                  Mgr. Jaroslava Krížová       

Testujúci pedagógovia: Mgr. Jana Blahová, Mgr. Katarína Marčičiaková,

                                           Mgr. Martina Hrnčiarová, Mgr. Janka Plutinská,

                                           Mgr. Zuzana Rišková, Mgr. Daša Stehlíková, Mgr. Jaroslava Krížová

Pedagogický dozor pri skupinách žiakov: Mgr. Eva Kadlecová, Mgr. Zuzana Breyerová,

                                                                           Mgr. Denisa Rojkovičová, Ivana Matejčeková

Miesto konania: malá telocvičňa – 1. cyklus

                               veľká telocvičňa: 2.-4. cyklus

___________________________________________________________________________

O r g a n i z á c i a  a  p r i e b e h   t e s t o v a n i a:

1.CYKLUS

- Predklon v sede s dosahovaním - Mgr. Katarína Marčičiaková

- Ľah – sed - Mgr. Daša Stehlíková

- Skok do diaľky z miesta - Mgr. Janka Plutinská

- Výdrž v zhybe - Mgr. Jana Blahová, Mgr. Jaroslava Krížová

- Zostava s tyčou - Mgr. Martina Hrnčiarová

- Kotúľanie 3 lôpt - Mgr. Zuzana Rišková

ŽIACI – 4.skupiny – Kad, Br, Roj, Mat /zapisovanie výkonov/

2.CYKLUS

- Člnkový beh 4x10m – Bl, St, Pl, Hrn /rozhodcovia so stopkami/, Mar, Ri , Kr/rozhodcovia na čiare/

ŽIACI – 4.skupiny – Kad, Br, Roj, Mat /zapisovanie výkonov/

3.CYKLUS

- Vytrvalostný stupňový člnkový beh na 20m - Bl, St, Pl, Hrn /rozhodcovia/,

                                                                                   Mar, Ri , Kr/bežci so žiakmi/

ŽIACI – 4.skupiny – Kad, Br, Roj, Mat /zapisovanie výkonov/

4.CYKLUS

- Vlajková naháňačka -  Bl, St, Pl, Hrn, Mar, Ri , Kr/rozhodcovia/

ŽIACI – 4.skupiny – Kad, Br, Roj, Mat /zapisovanie výkonov/

 

 

 

 

 

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
   Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

  Fotogaléria