Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Podhájska 10A, 036 01 Martin
 • +421 x 043 4230016

Testovanie 5

Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5 sa v školskom roku 2018/19

uskutoční 21. 11. 2018

z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Informácie o Testovaní 5  je možné získať  na www.nucem.sk.

 

 

Príchod žiakov 5. ročníka do školy v deň testovania: 7.45

8.00 – vstup žiakov do tried

           úvodné pokyny, rozdanie testov a odpoveď. hárkov, oboznámenie sa s testom

8.20 – 9.20:  administrácia testu z matematiky

9.25 -9.45: prestávka

9.45 – 10.05: úvodné pokyny, rozdanie testov a odpoveď. hárkov, oboznámenie sa s testom

10.05 – 11.05: administrácia testu zo slov. jazyka a literatúry

Žiaci so zdravotným znevýhodnením budú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


         

 

 

 

 

 

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
   Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

  Fotogaléria