Navigácia

Odkaz sv. Martina - patróna Mesta Martin

 


 

Odkaz sv. Martina – patróna mesta Martin

14. ročník súťažného projektu

Písal sa rok 1918. Túžba mnohých Čechov a Slovákov po živote v spoločnom, zvrchovanom štáte sa premenila na skutočnosť. Československo, nová republika na mape Európy, vykročilo s nádejami na cestu dejinami a vzápätí si získalo medzinárodný rešpekt a uznanie.

Píše sa rok 2018. Od vtedajších udalostí uplynulo práve jedno storočie. Mapa Európy sa za tú dobu mnohokrát menila. Menili sa aj hranice našich krajín. Pre naše moderné dejiny napriek tomu zostáva rok 1918 prelomový. 100 rokov je krásne, okrúhle výročie!

Cieľom 14. ročníka súťažného projektu - Odkaz sv. Martina bolo pripomenúť si  100. výročie založenia Československej republiky ako dôležitého medzníka v živote Čechov a Slovákov. Do tohto projektu, ktorý organizoval MsÚ Martin, sme sa zapojili aj my:

deti v MŠ téma:  Známa postavička z typickej českej kreslenej rozprávky

-         výtvarné práce vo formáte A3

žiaci 1.stupňa ZŠ      téma:  NAJ z Čiech a Slovenska

-        výtvarné práce vo formáte A2   - výkres A2

žiaci 2.stupňa        téma:  Významné osobnosti,  ktoré sa pričinili o rozvoj Československa.

-        PowerPoint prezentácia

 

Blahoželáme žiakom, ktorí získali pekné ocenenia:

Paulína Nováková /4.A/ - 1.miesto  - výtvarná práca

Adela Lukáčová, Lenka Joklová, Sofia Sebíňová /8.r./ - 2. miesto – PowerPointová prezentácia a Cena  publika.  

Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za vzornú reprezentáciu našej školy.

           

 

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria