Navigácia

Projekty

Projekty do ktorých je škola zapojená.

 

V školskom roku 2018/19  je škola zapojená  do projektov:

 

Národné  projekty:

 

" Podpora profesijnej orientácie žiakov   základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"

 

    “ Zvyšovanie kvality vzdelávania na  základných a stredných školách

      s  využitím      elektronického testovania "

 

“ Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho škostva  “

 

" Moderné vzdelávanie  - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

  predmety "

 

Regionálne projekty :

" Čisté ruky "

" Školské ovocie "

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria