Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ján Šamaj Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 65
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Digitálne technológie v práci učtieľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Ľubica Bukovská Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Marta Beličková Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Jana Blahová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 161
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Mária Cetkovská Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Eva Cingelová Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7 36
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
PaedDr. Branislav Dubovec Štátna rigorózna skúška 60 60
Mgr. Dana Gombarčeková Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
PaedDr. Júlia Hanzelová Štátana rigorózna skúška 60 60
Mgr. Martina Hrnčiarová Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14 31
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Tatiana Chlúdová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Eva Kadlecová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 31
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Mgr. Veronika Kašubová Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7 70
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu 21
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Mgr. Jaroslava Krížová Textový editor WORD 7 94
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL 7
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Mgr. Mária Macáková Základná obsluha počítača 8 68
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Ivana Matejčeková Inovácia odborných kompetencií vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení 23 65
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí v školskom veku 6
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Mgr. Anna Morgošová Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 90
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD 7
Tabuľkový procesor EXCEL 7
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Janka Plutinská Vyučovanie informatickej výchovy 41 63
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Mgr. Miroslava Poliaková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 30
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
PaedDr. Jana Skalická Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10 152
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
Program kontinuálneho vzdelávanie v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Štátna jazyková skúška 60
Mgr. Daša Stehlíková Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 188
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Miriam Sušienková Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 29
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese. 15
Mgr. Zdenka Šamajová Digitálne technológie v práci učtieľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10 76
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Mgr. Renáta Šarlinová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 61
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Baltík - programovanie na základnej školy /úroveň začiatočníka/ 14
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Mgr. Iveta Šenšelová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
PhDr. Jana Vaňková Štátna rigorózna skúška 60 60
Karolína Vríčanová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Alena Žáková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 63
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Tvorba a využitie digitálnej fotografie v edukačných procesoch 12
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy 21


© aScAgenda 2019.0.1158 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.04.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria