Navigácia

Dieťa s poruchou pozornosti

Nadpis

 

 ADD – porucha pozornosti  bez hyperaktivity

 

   

      

 

      ADHD – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou                                

 

Správanie detí s poruchou pozornosti bez hyperaktivity – ADD

 • ľahká rozptýlenosť vonkajšími podnetmi
 • problémy s porozumením a s plnením pokynov
 • problémy so zameraním a s udržaním pozornosti
 • problémy so sústredením sa na úlohu a s jej dokončením
 • nevyrovnaný výkon v práci  / tie isté úlohy raz splní, inokedy nie /
 • ,, vypínanie pozornosti“, čo môže niekedy vyzerať ako zasnenosť
 • nedostatočné študijné výsledky
 • problémy so samostatnou prácou

 

Správanie detí s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou – ADHD

Okrem vyššie uvedených označení  je pre tieto deti charakteristické aj:

 • Vysoká miera aktivity:
  • zvýšená viazanosť na podnety okolia
  • psychomotorická instabilita, je v neustálom pohybe, vrtí sa , presedáva si, padá zo stoličky
  • nedokáže vydržať na mieste, prechádza sa po triede, často stráca pomôcky, prerušuje, nedokončí prácu
  • vyhľadáva blízke predmety, s ktorými sa hrá, alebo si ich vkladá do úst...
 • Impulzivita a malé sebaovládanie
  • často a veľa hovorí 
  • jeho reakcie sú rýchle a nepremyslené / podnet – bezprostredná reakcia a potom premýšľanie /
  • skáče do reči, pri hrách a komunikácii nevydrží, kým na neho príde rada
  • ťažšie odhaduje nebezpečenstvo, nevie dopredu zvážiť následky / častá úrazovosť/
  • nedokáže dávať pozor na detaily
  • nedodrží, čo sa mu prikáže
  • nie je schopné dokončiť úlohu – pre slabú výdrž
 • Problémy so striedaním činností, s prechodom k inej činnosti
  • tendencia zotrvávať na naučených stereotypoch a postupoch / ťažšie si osvojuje nové spôsoby práce – pozor! aby sa niečo nenaučilo nesprávne, problémy sú v precvičovaní/
  •  každá zmena v ňom vyvoláva zmätok a neistotu
 • Agresívne správanie, neprimerané silné reakcie i na drobné podnety
 • Sociálna nezrelosť
 • Nižšia sebaúcta, znížené sebahodnotenie (Riefová,2007)

                    

                              Podľa odbornej literatúry vypracovala Mgr. Veronika Kašubová

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Podhájska 10A, 036 01 Martin
 • +421 x 043 4230016

Fotogaléria