Navigácia

Štatút hráča ŠHT v ZŠ s MŠ, Podhájska 10A, Martin v  MHA Martin o.z.

 

1. ŠPORTOVÁ   ČINNOSŤ

1.1 Testy všeobecnej pripravenosti ( 3.- 9. ročník na suchu, stanovené limity)

1.2. Testy špeciálnej pripravenosti ( 3.- 9. ročník na ľade, stanovené limity)

1.3. Plne rešpektovať pokyny trénerov a vedúcich mužstiev

1.4. Zvyšovať svoju športovú výkonnosť individuálnymi športovými aktivitami

1.5. Počas tréningov a zápasov podávať výkony podľa svojich najlepších možnosti 

       a schopností

1.6. Pravidelná tréningová dochádzka a dochádzka na rehabilitačné plávanie

 

2. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

2.1. Dobré študijné výsledky ( po opravných skúškach nesmie byť klasifikácia nedostatočný!)

       dodržiavanie školského poriadku

  1. Pravidelná  školská dochádzka a včasný príchod na vyučovanie aj po tréningu
  2. Znížená známka zo správania : o dva stupne alebo opakovane 2x po sebe o jeden stupeň 

        = vylúčenie zo ŠHT

  1. Kultúrne, spoločenské vystupovanie v škole, na športoviskách a verejnosti
  2. Pri zhoršení prospechu a správania žiaka dostane upozornenie na zlepšenie / žltá karta/.

V prípade nedosiahnutia požadovaného výsledku, bude žiakovi zakázané hrať majstrovské a turnajové zápasy na dobu stanovenú trénerom a vedením školy.

 

  1. ZDRAVIE A ŽIVOTOSPRÁVA

3.1. 100% zdravotný stav  žiaka   potvrdený  športovým lekárom

  1. Osobná hygiena

3.3. Zdravá výživa

3.4. Dodržiavanie večierky ( 21.00 pravidelný spánok )

3.5. Prísny zákaz požívania alkoholických nápojov, cigariet  a  omamných látok – porušenie

       = vylúčenie zo ŠHT

3.6. Zákaz návštev pohostinských zariadení, reštaurácií, barov a stávkových kancelárií

3.7. Dbať o svoje zdravie a zdravie svojich spoluhráčov

 

PRI NEDODRŽANÍ TÝCHTO PODMIENOK  ŠTATÚTU  HRÁČA ŠHT BUDE MUSIEŤ ŽIAK  OPUSTIŤ HOKEJOVÚ TRIEDU!

                       

                       DÁTUM, MENO:  .....................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .....................           ................................           ...................................                     ....................................                

       Rodič                        Žiak                              ZŠ s MŠ Podhájska 10A,Martin                  tréner MHA Martin o.z.      

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria