Navigácia

Podmienky prijatia

Kritériá na overenie špeciálnych schopností – nadania žiakov prípravky  pri výbere do hokejovej triedy 5. ročníka  pre šk. rok 2019 / 2020  – podľa § 105 Zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov:

 

Na prijatie žiaka do športovej hokejovej triedy je potrebné splniť kritériá :

 

  • dobrý zdravotný  stav potvrdený telovýchovným lekárom
  • výsledky testu všeobecnej prípravy, špeciálnej prípravy, doporučenie trénera prípravky MHC
  • dobré výchovno – vyučovacie výsledky na polročnej klasifikácií za 4. ročník bez zníženej známky zo správania
  • absolvovanie psychodiagnostického vyšetrenia  s výsledným  doporučením o zaradení žiaka do hokejovej triedy 

 

O prijatí žiaka do hokejovej triedy  rozhoduje riaditeľ školy po posúdení splnenia  kritérií s trénermi prípravky a s manažérom  mládeže MHA o.z.

 

                                                                                                                          Mgr. Ján Šamaj

                                                                                                                                    riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria