Navigácia

Piataci v Blatnici

7.-9.2015 Blatnica

V dňoch 7.-9.10.2015 sa všetci piataci zúčastnili environmentálnej výchovy v Blatnici. V triede sa rozdelili do skupín. V prvej časti dňa sa venovali biotopom, pomenúvaniu obrázkov, životom zvieratiek, rozdeľovaniu rastlín. V druhej časti sa všetci žiaci vybrali von, kde mali pripravené rôzne súťaže. Zoznámili sa s rôznymi druhmi odpadov, poznávali a pomenúvali stromy v dedine, priraďovali stopy zierat k obrázkom zvierat. Bolo to veľmi poučné a zábavné. Keď sa vrátili naspäť do triedy bolo pre žiakov pripravené aj jedno prekvapenie. Samička papagája - Fiona. Dostala meno podľa Fiony z rozprávky Shrek lebo bola celá zelená ako ona. Environmentálnu výchovu treba naozaj realizovať len v prírode!

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria