Navigácia

Začiatok školského roka 2015/2016

ZŠ s MŠ Ulica Gorkého v Martine
2.9.2015

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2015/16 sa uskutočnilo 2.9.2015 na školskom dvore. Našich žiakov, rodičov a všetkých zamestnancov školy prišli pozdraviť predseda rodičovského združenia Ing. Peter Hanzel a predseda rady rodičov pán Peter Junas. Po odznení  hymny školy - NAŠA ŠKOLA HOKEJOVÁ a recitácii básne v podaní malej prváčky Vivien, nasledoval  príhovor riaditeľa školy Mgr. Jána Šamaja a spomínaných hostí. Žiakom popriali úspešné zvládnutie školských povinností a pedagógom veľa trpezlivosti a elánu pri ich výchove a vzdelávaní .

Zľava: Mgr. Ján Šamaj, Mgr. Anna Morgošová, Mgr. Jaroslava Krížová, Ing. Peter Hanzel, pán Peter Junas

Vivien Haštová pri recitovaní básne

 

Prváci

1. stupeň ZŠ

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria