Navigácia

2.ETAPA SÚŤAŽE

V ČISTOTE  TRIED  NA  2.STUPNI

          Celoročne prebieha na našej škole súťaž v ČISTOTE TRIED. Je to súťaž, ktorá má zo všetkých akcií organizovaných žiackou školskou radou najdlhšiu tradíciu.

          Ktoré triedy patria medzi najčistejšie po ukončení 2. etapy na druhom stupni?

          V 2. polroku pripadlo priemerne  takmer 96 bodov na každú triedu.

 

No a čo sa týka presných  výsledkov, poradie je nasledovné:

3. miesto  patrí – triede 5.A, ktorá získala 100 bodov

2. miesto s počtom bodov 110 obsadila trieda 6.A

Tento polrok sa nám skutočne oplatilo upratovať. Na prvom, víťaznom, mieste s počtom bodov 121  sa umiestnili až  2 triedy.

          Titul najčistejšia trieda patrí 5.B a 5.C  a všetkým žiakom týchto tried patrí obrovská pochvala.

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria