Navigácia

RECITAČNÁ SÚŤAŽ

HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN

Recitačná súťaž - „ Hviezdoslavov Kubín “

          Dňa 8. 3. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.

          V 1. kategórii (2.–4. ročník) súťažilo 19 žiakov. Školskému kolu súťaže predchádzalo triedne kolo. Sily si tak mali možnosť zmerať najlepší s najlepšími, víťazi triednych kôl v poézii i próze.

Porota hodnotila predovšetkým výber textu, výrazný prednes, správnu výslovnosť, artikuláciu a celkový dojem účinkujúcich.

Vyhodnotenie súťaže:

Poézia:
1. miesto: Andrej Janek, 3. A
2. miesto: Lucia Lošáková, 2.A
3. miesto: Miriam Marunová, 2.B

Próza:
1. miesto: Jakub Matejka, 4.A
2. miesto: Zuzana Chromá, 2.A
3. miesto: Matias Hadaš, 2.A

Srdečne blahoželáme!

                    

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria