Navigácia

ČISTOTA TRIED

NAJČISTOTNEJŠIE TRIEDY

Celoročne prebieha na našej škole súťažv ČISTOTE TRIED.

Ktoré triedy sú naše najčistejšie?

 

Na 1. stupni sú výsledky nasledovné:

  • 3. miesto  získala trieda – 3.B 
  • na 2.mieste sa umiestnila trieda – 2.A
  • najčistejšou triedou na 1. stupni je trieda – 3.A

 

Ako to dopadlo na 2. stupni počas  2. etapy- teda  za obdobie 2. polroka?

  • 3. miesto  s počtom bodov 105 patrí  triede 7.A
  • 2. miesto  obsadila  trieda 8.C, ktorá získala 107 bodov
  • 1. miesto  s počtom bodov 109  patrí triede 6.B, ktorá sa tak stáva našou najčistejšou triedou.

Určite ste si všimli, že rozdiely v počte získaných bodov na 2. stupni sú minimálne, presne v rozpätí 2 bodov.

 

Všetky tieto ocenené triedy získali za svoju dlhodobú čistotu sladké odmeny v posledný slávnostný deň od svojich triednych učiteľov.

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria