Navigácia

PUTOVANIE VÝCHODNÝM SLOVENSKOM

Dejepisno-poznávacia exkurzia:  SPIŠSKÝ HRAD - LEVOČA

       Koniec školského roka si bez našich dejepisno-poznávacích exkurzií už ani nevieme predstaviť. Kroky nás šiestakov a siedmakov smerovali v posledný májový piatok na východ. Naším cieľom bol Spišský hrad a Levoča,  ktoré sú  národnou kultúrnou pamiatkou a tvoria neoddeliteľnú a trvalú súčasť kultúrneho dedičstva.   Od roku 1993 sú tieto historické objekty  zapísané v Zozname Svetového dedičstva UNESCO.                                                                                                               Spišský hrad svojím významom ďaleko presiahol hranice regiónu i celej krajiny a svojou rozlohou prevyšujúcou 4 hektáre je to jeden z najväčších hradných komplexov nielen  na Slovensku ale aj v strednej Európe. Všetkých nás zaujala jeho prehliadka a očarilo aj  celkové prostredie. Boli sme nesmierne radi, že  sme vďaka našim dejepisárkam navštívili jeden z najkrajších slovenských hradov a mali možnosť vidieť ho v plnej kráse.                                                                         V podobnom duchu sme si vychutnali aj  Levoču - stredisko reformácie na Slovensku  s jej  historickým  renesančným námestím. Nezabudnuteľnou bola pre nás všetkých  prehliadka Chrámu sv. Jakuba, ktorý je druhým  najväčším kostolom na Slovensku. Mali sme skutočne čo obdivovať. Je v ňom mimoriadne cenný neskorogotický interiér a niekoľko fresiek z konca 14. storočia. Veľmi pozoruhodný je predovšetkým jeho hlavný oltár, vysoký 18,6 m a široký 6 m, pochádzajúci zo začiatku 16. storočia. Sochárska časť pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče.                                                                     Domov sme sa vracali síce až večer a značne  unavení, ale s príjemným  pocitom hrdosti na našu národnú históriu.

            

 

       

 

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria