Navigácia

DEJEPISNÁ SÚŤAŽ

MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY


 

MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY

 

Vo štvrtok  20.4.2017 sa  žiaci   8.B triedy pod vedením p. uč. Morgošovej  zapojili do školského kola dejepisnej  súťaže Medzníky 2. svetovej vojny, ktorú vyhlásil Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v spolupráci s Odborom školstva  Mesta Martin. Na súťaži boli prítomní aj 4 predstavitelia a funkcionári Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Súťažou sme si na aj našej škole pripomenuli 72. výročie oslobodenia, zamysleli  sa nad dátumom 11.4.1945, kedy bol oslobodený Martin. Žiaci si prehĺbili, rozšírili a upevnili vedomosti z novodobých dejín. Cieľom bolo tiež  pripomenúť si  výročie Slovenského národného povstania – jeho význam a odkaz, ako aj  výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Jednotlivé otázky  viedli žiakov k tomu, aby si uvedomili a vyjadrili úctu obetiam fašizmu v 2. svetovej vojne, pestovali hrdosť na národnooslobodzovacie tradície nášho ľudu, prispievali k odhaľovaniu neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí, ako sú neonacizmus, neofašizmus, rasizmus, nacionalizmus, šovinizmus, antisemitizmus, xenofóbia.                                                                                                 

Žiaci sa popasovali s dosť náročnými otázkami, ktoré vyplynuli z vyššie uvedených tematických oblastí. Maximálny počet bodov, ktorý mohli žiaci získať, bol 60. Test mal   25 úloh.

Najväčší počet bodov získali žiačky: Nela Petrovičová, Lenka Štifterová a Katarína Králiková /všetky z 8.B/, ktoré nás budú reprezentovať na okresnom kole v mesiaci máji. Budeme im držať palce, aby sa ako družstvo umiestnili čo najlepšie.

            

 

 

 

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria