Navigácia

Tretiaci a ich škola v prírode

13.6.-17.6.2016 Gader

V týždni od 13. 06. 2016 - 17. 06. 2016 sa 39 žiakov z 3.A a 3.B triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. Janky Plutinskej,  Mgr. Jany Blahovej  a pani vychovávateľky Ivany Matejčekovej zúčastnilo školy v prírode Wachumba Hotel Gader.

Počas pobytu si žiaci rozšírili teoretické poznatky z vlastivedy a prírodovedy o praktické priamym pozorovaním v prírode.

Videli ukážku práce štátnej polície - výcvik psov pri zásahu. S pánom botanikom priamo v teréne spoznali miestnu flóru a faunu. Absolvovali exkurziu v miestnej mliekarni, kde sa dozvedeli, ako sa spracováva mlieko a aké mliečne výrobky sa tu vyrábajú. Zdolali výstup na Blatnický hrad.     

O zaujímavý program sa postaral aj tím animátorov, s ktorými sa spoločne zahrali rôzne pohybové hry na lúke a absolvovali aj nočnú hru. Odmenou za statočnosť im bolo tričko Wachumby.

Žiaci si upevnili svoje vzťahy v kolektíve a rozvíjali kultúrno – spoločenské návyky a estetické cítenie. Aktivity a celý program ŠVP, ktorý žiaci absolvovali, bol veľmi pestrý a zaujímavý.

 

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria