Navigácia

Siedmaci na exkurzii

7. A a 7. B vo firme Brantner Fatra s.r.o. Martin

Pri príležitosti Dňa Zeme sa žiaci  7. A a 7. B triedy v apríli  2016 zúčastnili exkurzie do firmy Brantner Fatra s.r.o. Martin. Prezreli si priestory, v ktorých sa hromadí dovezený odpad z našich domácností. Pracovníci ho triedia a posielajú na ďalšie spracovanie. V areáli  sa nachádza aj zberný dvor, kde majú obyvatelia Martina a okolia možnosť priviezť domový odpad, ktorý sa tu tiež separuje.                                   

   Pri odchode z exkurzie sme si všetci uvedomili, aké je dôležité, aby sme doma triedili odpad, čím uľahčíme prácu pracovníkom firmy Brantner.

Odpad budeme separovať na papier, plasty, kovy, sklo, biologický odpad a komunálny odpad.

 

 

 

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria