Navigácia

Základný lyžiarsky výcvik na 1. stupni ZŠ

15.2.2016 - 19.2.2016 Snowland Valča

Základný lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku Snowland Valča. Ako dopravu sme zvolili  autobus, ktorý bol hradený z finančných prostriedkov školy. Autobusom sme sa dostali priamo do strediska Snowland. Základný lyžiarsky výcvik prebiehal podľa predom stanoveného plánu.

         Po absolvovaní požičiavania výstroje, rozcvičky a základných cvikov lyžiarskeho výcviku, sme žiakov rozdelili do dvoch družstiev. Žiaci prvého družstva začínali vo výcviku na spodnej časti zjazdovky. Po ukážkach zapínania sa do lyží a vypínania sa z lyží, žiaci skúšali sklz striedavo na jednej a druhej lyži. Na miernom svahu žiaci skúšali hravou formou ovládať lyže miernym zatočením do oboch strán a zastavením pluhom. Druhá skupina nelyžiarov v spodnej časti zjazdovky nacvičovala zapínanie sa do lyží, vypínanie sa, padanie a stávanie na svahu. Nelyžiari sa pokúšali na jednej lyži precítiť sklz a manipuláciu s lyžou. V ďalšie dni sa obe skupiny po rozcvičke presunuli na vleky. Prvá skupina pomaly pluhom zlyžovala svah, pričom nacvičovali zatáčanie do strán a zastavenie na svahu. Nelyžiari sa presunuli na lyžiarsky pás, kde sa učili pluhom ovládať jazdu svahom. Po desiatovej prestávke pomaly niekoľkokrát zlyžovali svah a používali pomalý vlek. V závere lyžiarskeho výcviku sa všetci lyžiari naučili ovládať lyže na svahu, správanie sa pri lyžovaní a nadviazali mnohé pekné priateľstvá medzi sebou.

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria