Navigácia

i-Bobor Informatická súťaž

9.-13.11.2015 ZŠ s MŠ Ul. Gorkého v Martine

V dňoch 09. – 13. 11. 2015 sa na Slovensku konal už 9. ročník informatickej súťaže iBobor. Aj naša Základná škola s materskou školou na Ulici Gorkého v Martine sa zapojila do tejto súťaže v dvoch kategóriách:  BENJAMÍN - žiaci 6. ročníka – 4 žiaci a BOBRÍCI  - žiaci 3. a 4. ročníka – 45 žiakov

Súťažiaci v časovom limite 30 minút riešili 12 úloh, za ktoré mohli získať maximálne 96 bodov.

Úspešnými riešiteľmi sú:

Róbert Malárik – 4.A - 88 bodov

Barbora Oravkinová – 3.B -  87 bodov

Simona Boďová– 4.A  - 72 bodov

Liliana Laurová – 4.B - 64 bodov

Martin Lošák – 4.B - 61 bodov

Ján Karolčík – 4.A - 60 bodov

 

 

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria