Navigácia

Odkaz Sv. Martina

Mestský úrad Martin

V Odkaze sv. Martina v 11. ročníku súťažného projektu OŠMaŠ v Martine sme sa tentoraz zamerali na tému Európsky rok rozvoja 2015. Každý človek má v živote možnosť ako pomôcť. Pomáhať blízkym je znak lásky, pomáhať neznámym ľuďom, s ktorými nás neviaže žiadne puto, je prejavom humánnosti a súcitu.

Cieľom tohto ročníka bolo poukázať na význam výberu povolania v kontexte pomoci a rozvoja nielen v rámci rodiny, ale aj mesta, Európy a celého sveta.

Súťažného projektu sa zúčastnili:

  • deti MŠ výtvarnou prácou na tému - Keď vyrastiem, budem...
  • žiaci 1.-4. ročníka taktiež výtvarným spracovaním témy – Povolanie, v ktorom by som  najviac mohol pomáhať ľuďom
  • žiaci 5.-9.ročníka súťažili s literárnou prácou /poézia/, ktorej autorkou bola žiačka deviateho ročníka – Patrícia Gloncová. Gloncova.pdf
    Ďalší naši deviataci - Veronika Babušíková a Samuel Marko  súťažili s PowerPointovou  prezentáciou na tému:     

Mojím povolaním prispejem k rozvoju svojho mesta, Európy, sveta...  ROK_EUROPY_.ppsx

Porota ocenila Danielu Stachovú, žiačku 4. ročníka, ktorá získala 1. miesto v tejto súťaži. BLAHOŽELÁME ! Všetkým žiakom, ktorí reprezentovali našu školu ďakujeme.

ROK_EUROPY_.ppsx

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria