Navigácia

Deň učiteľov - koncert tónov slova a hudby

10.5.2015

KONCERT  TÓNOV  SLOVA  A HUDBY – pri príležitosti Dňa učiteľov nám pripravili  žiaci pod vedením Mgr. Jaroslavy Krížovej dňa 10.4.2015.  Tento program sme prijali ako dar od všetkých našich žiakov pre učiteľov, vychovávateľov  a ostatných zamestnancov školy.

Za nádherné vystúpenie ďakujeme.                        Mgr. Anna Morgošová                                                                 

Slovo na záver:

Skloniť sa treba k práci, čo dáva ľuďom chlieb.

Hlbšie sa treba skloniť k matkám, čo dali život deťom,

ale najhlbšie k učiteľom, čo z bytostí vychovali človeka,

lebo ľahšie je vrch preniesť, rieku zahatať, prinútiť ju proti prúdu tiecť,

ako vychovať človeka so srdcom a dušou...

J. A. Komenský

 

                                                 

 

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria