Navigácia

SÚŤAŽ KRÁSY

MISS a BOY 2018 

          Veľkej obľube sa v  našej škole teší aj súťaž Miss a Boy školy, o výsledkoch ktorej rozhodli žiaci  aj naši učitelia sami tajným hlasovaním. V tomto šk. roku sa konal už jej 12. ročník. Súťaž bola   rozdelená  do dvoch kategórií:  1. a 2. stupeň.

          Výsledky v 1. kategórii - na 1. stupni dopadli nasledovne:

V súťaži Boy 2018

sa na 3. mieste  umiestnil Tomáš Boďa z 3.B triedy.

2.miesto získal chlapec z 1.A triedy a  je ním Samo Valíček.

No a titul Boy putuje do triedy 2.B a stáva sa ním Matúš Pevný.

V súťaži Miss 2018

3. miesto obsadila a druhou vicemiss sa stala  žiačka z 1.A triedy Ivona Junasová.

2. miesto a  titul prvej vicemiss patrí Daniele Brezianskej  z  1.A triedy.

No a našou víťazkou sa stala a titul Miss získala žiačka, ktorá je z triedy 2.B a je ňou Veronika Maťhová.

          Ako to všetko skončilo v 2. kategórii - na  2. stupni?

V súťaži Boy 2018

sa na 3. mieste  umiestnil Daniel Fillo  z triedy  5.B.

2. miesto získal chlapec  z 9.A triedy a je ním Jakub Lukáč.

No a titul Boy školy  2018 putuje do tej istej triedy a stáva sa ním Matej Maňka.

V súťaži Miss 2018

3. miesto obsadila a druhou vicemiss sa stala  žiačka z 5.B triedy Karin Varečková.

2. miesto a  titul prvej vicemiss patrí  Sarah Krbaťovej  z 9.B triedy.

No a našou víťazkou sa stala žiačka, ktorá je z  tej istej triedy a  titul Miss školy 2018 získala Paula Valentová. 

           Všetkým víťazom  srdečne  blahoželáme...

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria