Navigácia

ČISTOTA TRIED na 2. stupni

1. ETAPA SÚŤAŽE 

          Celoročne prebieha na našej škole súťaž v ČISTOTE TRIED.                                                                         Je to súťaž, ktorá má zo všetkých akcií organizovaných žiackou školskou radou najdlhšiu tradíciu.

Ako sme dopadli počas prvej etapy na druhom stupni?

V prvom polroku pripadlo priemerne  takmer 94 bodov na každú triedu.

 

No a čo sa týka presných  výsledkov, poradie je nasledovné:

3. miesto  patrí – triede 9. A, ktorá získala 100 bodov.

2. miesto s počtom bodov 107 obsadila trieda 7. B

Tento polrok sa nám skutočne oplatilo upratovať. Na prvom víťaznom mieste s počtom bodov 109 sa umiestnili až tri triedy.

          Titul najčistejšia trieda patrí 5.B, 5.C, 7.C a všetkým žiakom týchto tried patrí obrovská pochvala.

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria