Navigácia

EXKURZIA V MARTINE

PO LITERÁRNO - HISTORICKÝCH STOPÁCH ...

          Jeden októbrový utorok  - v rámci vyučovacieho predmetu dejepis  - sme  sa my, deviataci zúčastnili exkurzie po literárnych a historických stopách nášho  mesta. Zastali sme pred  1. budovou Matice slovenskej, kde sme zaspomínali na udalosti  rokov 1862,1863,1867 a 1869. Vtedy vznikol prvý kultúrny stánok Slovákov - ,,drahá Matička! Už vieme, kto bol prvým predsedom a podpredsedom Matice slovenskej. Mená ako Štefan Moyzes, Karol Kuzmány už nám nie sú neznáme. Ďalej  sme prešli celé nádvorie  Matice slovenskej a čítali mená a priezviská významných slovenských národovcov. Tu sme si všimli aj miesto, kde stálo 1. martinské gymnázium. Prechádzka Memorandovým námestím nás tiež veľmi zaujala, pretože sme si pripomenuli význam Memoranda z r. 1861.

          Pešou zónou sme sa dostali až  k budove bývalej Tatrabanky, na ktorej je tabuľa o  Deklarácii slovenského  národa z 30.10.1918. Uvedomili sme si význam tejto udalosti v dejinách nášho národa. Tu sa naša exkurzia skončila a pomaly sme sa premiestňovali do našej školy.

          Potvrdilo sa staré známe: ,,Lepšie je  raz vidieť, ako dvakrát počuť."

Sarah Krbaťová, 9.B

 

                                                      

 

                               

 

 

 

 

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria