Navigácia

Projekt ZŠ vs. MŠ

január - jún 2016, Gorkého ZŠ s MŠ

Projekt : Spolupráca  základnej školy s materskou školou

V školskom roku 2015/2016 sme odštartovali nový projekt spolupráce medzi našou základnou a materskou školou. Doterajšia spolupráca tak dostala iný, netradičný, kreatívny rozmer. Cieľom tejto myšlienky bolo predovšetkým uľahčiť deťom predškolského veku plynulý a nestresujúci prechod z bezpečného prostredia materskej  školy k ich ďalšej životnej a vzdelávacej ceste v školskom prostredí.

Projekt bol zrealizovaný v našej základnej škole, ktorú predškoláci pravidelne navštevovali v sprievode svojich pani učiteliek z MŠ od januára 2016. V priebehu niekoľkých vyučovacích hodín v intervale 1-2 x do týždňa sa budúci prváčikovia  pripravovali na zápis a budúce vzdelávanie netradičnou a hravou formou. Pani učiteľky z prvého stupňa si pre predškolákov pripravovali  zaujímavé, inšpiratívne činnosti zamerané na všetky oblasti rozvoja schopností detí. Jednotlivé hodiny boli tematicky zamerané. Deti si mohli vyskúšať reálne vyučovanie  ešte pred oficiálnym septembrovým vstupom do školy, adaptovať sa na nové školské prostredie, zoznámiť sa s budúcimi pani učiteľkami, zoznámiť sa so špecifickými podmienkami či pravidlami v škole. Počas jednotlivých hodín bolo „učenie“ zámerne realizované  tak, aby  sa deti oboznamovali aj s rôznymi učebňami, ktorými škola disponuje. Navštívili tak nielen klasickú triedu, ale aj interaktívnu učebňu, kde si vyskúšali prácu na interaktívnej tabuli, multimediálnu učebňu, kde pri hudobno-dramatických činnostiach mali možnosť použiť rôzne hudobné nástroje či školskú kuchynku, v ktorej spoločne „varili písmenká“, pútavou formou si pri kreslení do peny či múky a manipuláciou so strukovinami cvičili prácu prstov. V rámci školského projektu Vývin motýľa, ktorý súčasne prebiehal v jednej z prváckych tried, sa predškoláci stali spolupozorovateľmi premeny malých húseničiek na skutočného motýľa. Na záver spoločných stretnutí prekvapili pani učiteľky malých predškolákov pozvánkou na predstavenie do školského „kina“. Pri vstupe do interaktívnej triedy deti čakali voňavé čerstvé pukance, ktoré si vychutnávali počas premietania krátkej rozprávky a prezentácie s úlohami, v ktorej si mohli preveriť svoje vedomosti, za ktoré získali certifikát i sladkú odmenu.
Celý projekt nadmieru splnil očakávania. Deti sa na každú novú návštevu školy tešili, pani učiteľky si získali ich dôveru a počiatočný strach z neznáma úplne opadol. Pani učiteľky z materskej školy taktiež ocenili túto kooperáciu a získali nové inšpirácie na prácu s deťmi.

 

 

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria