Navigácia

Stavanie mája 2016

29.4.2016 pred ZŠ s MŠ Ul. Gorkého, Martin

Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený....

Posledný aprílový deň už tradične na našom území patrí stavaniu májov. Aj keď táto milá tradícia stále viac upadá do zabudnutia, na mnohých miestach Slovenska sa predsa nájdu mladí muži, folklórne súbory, či dokonca celé obce, ktoré tento zvyk ešte udržiavajú pri živote. Čo vlastne stavanie mája znamená a čo ozdobený stromček symbolizuje?

Samotný máj je pôvodne mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam. Bol symbolom zápasu života so smrťou, zimy s jarou, symbolom na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom na začiatku jari nosiť máje v slávnostnom sprievode po dedine. Spievali sa pritom starodávne obradné piesne ospevujúce tvorivú silu prírody. Tancom sa zas prejavovala radosť z víťazstva jari nad zimou. Často sa máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne.

Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie roľníkov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast.

Od 15. storočia bolo postavenie mája znakom vážneho záujmu o dievča. Máj sa staval pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome.

Túto tradíciu si každoročne pripomíname aj my na našej škole. Tento deň bol pre nás všetkých dňom - tak trošku sviatočným. Pred zrakmi všetkých žiakov základnej i materskej školy -  chlapci  z 9. A triedy za výraznej pomoci pána riaditeľa, pána školníka osadili do zeme na školskom dvore  nádherne vyzdobený máj. Tento je určený pre všetky dievčatá a ženy nielen  našej školy, ale aj celej Mestskej časti Podháj – Stráne.  Areál našej školy bude zdobiť do konca mája.

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria