Navigácia

Vesmír očami detí 2016

Turčianske kultúrne stredisko Martin

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského

samosprávneho kraja zorganizovalo regionálne kolo výtvarnej súťaže pre žiakov materských,

základných a základných umeleckých škôl Vesmír očami detí. Hlavnou myšlienkou tejto

súťaže je dať deťom priestor na vyjadrenie ich predstavy o vesmíre, mimozemských

civilizáciách, hviezdach …

V tomto roku sa do súťaže zapojilo 30 škôl a prihlásených bolo spolu 296 výtvarných prác.

Porota ocenila nasledovné práce, ktoré postúpia na celoslovenské kolo do Hurbanova:

  1.  kategória – materské školy

1. miesto – Vanessa Plšíková, MŠ Blatnica

2. miesto – Nina Veterníková, ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

3. miesto – Zuzka Havlínová, MŠ Družstevná, Martin

4. miesto – Martinka Potančoková, ZŠ s MŠ Gorkého, Martin

5. miesto – Mia Katreniaková, MŠ Valča

  1. kategória – 1. - 4. ročník ZŠ

1. miesto – Zuzana Straková, Súkromná ZŠ T. Zanovita, Martin

2. miesto – Simona Saksová, ZŠ Blatnica

3. miesto – Daniel Šupolík, ZŠ Blatnica

4. miesto – Ema Schererová, ZŠ A. Dubčeka, Martin

5. miesto – Ema Svinčiaková, ZŠ A. Stodolu, Martin

  1. kategória – 5. - 9. ročník ZŠ

1. miesto – Daniel Konček, ZŠ s MŠ Gorkého, Martin

2. miesto – Viktória Uričková, ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

3. miesto  – Mirka Fabšíková, ZŠ s MŠ Gorkého, Martin

4. miesto – Nikita Négerová, ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

5. miesto – Ján Hamza, ZŠ Belá – Dulice

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria