Navigácia

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

10.12.2015 v CVČ Kamarát, okresné kolo

Dňa 10.12.2015 sa Patrícia Gloncová, žiačka 9.B triedy zúčastnila Olympiády zo SJL, ktorá sa konala v CVČ Kamarát. Súťaž bola rozdelená do dvoch častí- písomnej a ústnej. V 1. časti  sa za 30 minút riešil test zameraný na porozumenie textu, literárne druhy, rým, literárne žánre, skladbu atď. Ďalšia úloha bola napísať umelecký opis jesene, pri ktorom sa museli využiť Rúfusove verše. V ústnej časti si mali súťažiaci za 15 minút pripraviť prejav, ktorým by vyzvali spolužiakov na očistu lesa a ten predniesli pred porotou. Naša žiačka Paťka si so všetkými úlohami poradila najlepšie. Zo všetkých súťažiacich získala najviac bodov a obsadila zaslúžene 1. miesto s postupom na krajské kolo. Blahoželáme a budeme držať palce!

 

Zoznam Článkov

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria