Navigácia

Štátny vzdelávací program ISCED 1, ISCED 2

                                                                          I S C E D  1                       

Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 1 - primárne vzdelávanie 
Rámcové učebné plány:       základná škola s vyučovacím jazykom slovenským

 

INOVOVANÝ ŠVP PRE 1.STUPEŇ ZŠ

Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy

Vzdelávacie oblasti na prvom stupni základnej školy

                                                                           I S C E D  2

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie

Rámcové učebné plány:

základné školy s vyučovacím jazykom slovenským

INOVOVANÝ ŠVP PRE 2.STUPEŇ ZŠ

Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy

Vzdelávacie oblasti na druhom stupni základnej školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria