Navigácia

Zamestnanci školy

 

VEDENIE ŠKOLY

Mgr. Ján Šamaj

riaditeľ školy

Mgr. Jaroslava Krížová

zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň

Mgr. Anna Morgošová

zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň

Ľubica Bukovská

zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

 

Administratívni zamestnanci

Mgr. Adriana Bařinková

ekonómka

Katarína Ševčíková

personálna a mzdová agenda 

Janka Tomašová

tajomníčka

 

Základná škola - pedagogickí a odborní zamestnanci

Mgr. Marta Beličková

učiteľka

Mgr. Jana Blahová

triedna učiteľka 1.B

Mgr. Zuzana Breyerová asistentka

Mgr. Eva Cingelová

triedna učiteľka 1.A

Mgr. Vlasta Kučerková

vychovávateľka ŠKD

PaedDr. Branislav Dubovec

triedny učiteľ 7.B

PaedDr. Júlia Hanzelová

triedna učiteľka 7.A

Mgr. Martina Hrnčiarová

triedna učiteľka 2.B

Mgr. Eva Kadlecová

asistentka

Mgr. Veronika Kašubová

školský špeciálny pedagóg

Mgr. Zuzana Rišková

triedna učiteľka 4.B

Zuzana Kovalčíková

vychovávateľka ŠKD

Mgr. Eleonóra Kureková

učiteľka

Mgr. Mária Macáková

triedna učiteľka 6.B

Ing. Jaroslav Markotán

učiteľ

Mgr. Ján Majerov

triedny učiteľ  6.A

Ivana Matejčeková

vedúca vychovávateľka ŠKD

Mgr. Katarína Marčičiaková

triedna učiteľka 3.A

Mgr. František Mrukvia

učiteľ  /rodičovská dovolenka/

Mgr. Petra Lukáčová

triedna učiteľka 5.A

Bc. Jana Palovičová asistentka 

Mgr. Janka Plutinská

triedna učiteľka  3.B

Mgr. Miroslava Poliaková

triedna učiteľka  9.B

Mgr. Janka Potančoková

učiteľka

Mgr. Ľubica Rohoňová

triedna učiteľka  5.B

Mgr. Denisa Rojkovičová

učiteľka, vychovávateľka ŠKD

Mgr. Stanislava Sebíňová

triedna učiteľka  9.A

PaedDr. Jana Skalická

učiteľka

Mgr. Daša Stehlíková

triedna učiteľka  2.A

Mgr. Zdenka Šamajová

triedna učiteľka 8.A

Mgr. Renáta Šarlinová

triedna učiteľka  4.A

Mgr. Monika Kaňová

triedna učiteľka 6.C

Bc. Natália Valuchová Valková asistentka

PhDr. Jana Vaňková

učiteľka, výchovná poradkyňa

Mgr. Alena Žáková

triedna učiteľka 8.B

 

Základná škola - nepedagogickí zamestnanci

Renáta Balagová

upratovačka

Martin Belička

školník

Jarmila Končeková

upratovačka

Alena Sitárová

upratovačka

Peter Štancel

informátor na vrátnici

Jana Zelenková

upratovačka

Monika  Zelenáková upratovačka

Anna Zollerová

upratovačka

 

Materská škola - pedagogickí zamestnanci

Mária Cetkovská

učiteľka

Mgr. Dana Gombarčeková

učiteľka

Tatiana Chlúdová

učiteľka

Miriam Sušienková

učiteľka

Mgr. Iveta Šenšelová

učiteľka

Martina Valuchová

učiteľka

Karolína Vríčanová

učiteľka

 

Materská škola - nepedagogickí zamestnanci

Danka Fodreková

upratovačka

Alena Milanová

upratovačka

 

Školská jedáleň

Iveta Kašovičová

vedúca ŠJ

Katarína Kubošníková pomocná kuchárka

Dana Fašianková

kuchárka

Danica Hrašková

kuchárka

Monika Sahulová

hlavná kuchárka

Anna Sunegová

zaučená kuchárka

Terézia Vlžáková

zaučená kuchárka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria