Navigácia

Zápis do MŠ

 

                 ZÁPIS DETÍ

                  DO MATERSKEJ ŠKOLY

                                                bude v dňoch

        16.4. - 27.4. 2018

                        od 10.00 hod. - 15.00 hod.

 

Materská škola je zameraná  na podporu talentu, rozvíjanie osobnosti a záujmov každého dieťaťa.

 

Vzdelávanie detí podľa Školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

 

V rámci pobytu detí v materskej škole ponúkame aj nadštandardné aktivity:

 

 • angličtina hrou
 • korčuľovanie
 • lyžiarsky výcvik
 • rozlúčková noc s predškolákmi
 • vychádzky do prírody s environmentálnou tematikou
 • telesná výchova v telocvični školy
 • športové a pohybové aktivity

 

Podmienky prijímania detí s ohľadom na rovnoprávnosť prístupu k výchove a vzdelávaniu:

 • deti 5-6 ročné
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • deti, ktoré do konca kalendárneho roka dovŕšia 3 roky veku
 • deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v obvode školy
 • deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt na území mesta Martin
 • deti, ktoré majú súrodenca, ktorý navštevuje ZŠ s MŠ
 • deti, ktorých rodičia požiadajú o zaradenie dieťaťa do MŠ  do 14. 9. 2018

 

 

 

Žiadosť nájdete - Tlačivá na stiahnutie, aj TU: ZIADOST_O_PRIJATIE_DIETATA_na_predprimarne_vzdelavanie_2018(1).doc

 

 

 

 

 

 

 

Co_ma_vediet_dieta_pred_vstupom_do_materskej_skoly.doc

         

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Podhájska 10A, 036 01 Martin
 • +421 x 043 4230016

Fotogaléria