Navigácia

CVIČENIE V TELOCVIČNI

CVIČENIE V TELOCVIČNI

Pohybová výchova v predškolskom období tvorí základ zdravého, všestranného rozvoja osobno sti dieťaťa.  Mala by byť jedným z prostriedkov, ktorý zabezpečuje  svoj ím  špecifickým zameraním pôsobenia na dieťa  a  zdokonaľuje ho po stránke fyziologickej, motorickej, koordinačnej, kognitívnej, emocionálnej,  psychologickej a sociálnej, čím prispieva k up evňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti  a pohybovej výkonnosti.

 

Každý týždeň v utorok navštevujeme s predškolákmi telocvičňu v základnej škole. Deti sa oboznamujú už takýmto spôsobom s priestormi školy. Priestor telocvične nám poskytuje možnosti rozvíjania pohybových zručností, základných lokomočných pohybov: chôdza, beh, skok, lezenie, hádzanie. Máme možnosť využívať telovýchovné náradie a náčinie. Prezliekajú sa do cvičebných úborov.

                 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Podhájska 10A, 036 01 Martin
  • +421 x 043 4230016

Fotogaléria